سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 89/5/2 | 8:57 صبح | نویسنده : می نوش

 

 «إن من شیء الاّ یسبح بحمده».(سوره اسراء، آیه 44)

آیا گیاهان دارای قدرت درک کردن می‌باشند؟آیا گیاهان صاحب شعورند و به اندازه ظرفیت وجودی خود، می‌فهمند، می‌گریند و فکر می‌کنند؟ آیا می‌توانند بفهمند که چگونه،آب بخورند و از نور بهره‌‌مند شوند،آیا آنها عاشق می‌شوند و موجب جذب گونه‌های مختلف خود می‌گردند. «تسبیح» و «تحمید» موجودات دیگر،با انسان متفاوت می‌باشد.انسان‌ها، موجوداتی صاحب اندیشه و خرد و دارای اختیارند، اما سایر موجودات،از سر اجبار و بدون هیچ اختیار و انتخابی به وظایفی که بر عهده آنها گزارده شده است، عمل می‌کنند.از جمله این موجودات،گیاهان هستند.شعور در کائنات

گیاهان می‌توانند،با محاسبه رطوبت هوا،شکل برگ‌های خویش را تغییر داده و آنها را به صورت جمع یا کوچک و یا سوزنی شکل در آورند.گیاهان بزرگ،با تاج پوششی عظیم،موجب خنکی ساقه و تنه خویش و ایستادگی و تعادل بدنه خود می‌شوند.ادامه مطلب...
پیچک